Arbejdsmiljø

I fokus
Psykisk arbejdsmiljø: Stress og arbejdspres  |  Samarbejde og trivsel  |  Forandringer  | Konflikthåndtering

KURSUSTILBUD & FORLØB TIL ORGANISATIONER OG VIRKSOMHEDER

Individuel støtte til at håndtere stress
Få et samtaleforløb, som kan støtte den enkelte medarbejder i at håndtere stress. Samtalerne er løsningsfokuserede og kan også være med til at forbygge en begyndende stresstilstand.

Gennem samtalerne vil du få mulighed for at:

  • Snakke om, hvad stressen betyder for dig , dine omgivelser og dit arbejde
  • Undersøge, hvad der ligger til grund for stressen, og hvad der vedligeholder den.
  • Drøfte, hvad der kan gøres for at blive stressfri
  • Afklare, hvad du har brug for fra din arbejdsplads.

Et forløb er 5 samtaler á 1 times varighed.
Samlet pris: 7000 kr.

Der er tavshedspligt i forhold til de temaer, der bringes op i samtalerne.

Styrk samarbejde og trivsel med meditation i arbejdstiden
Giv dine medarbejdere et forløb med morgenmeditation og oplev effekten af en rolig og fredfyldt måde at starte dagen på. Deltagerne vil lære meditationsteknikker, som kan bruges fremadrettet i forbindelse med pressede perioder eller udfordringer på hjemmefronten. Træk vejret og mærk forskellen.

Et forløb er 5 sessioner á 1 times varighed.
Grupper med 1-6 personer, samlet pris: 13.500 kr.
Grupper med mere end 6 personer, samplet pris: 17.500 kr.

Grib konflikten og gør den til Social Kapital
En konflikt rummer ofte et uforløst potentiale. På et kursus i konflikthåndtering lærer medarbejdere og ledere at forstå konflikten, som en mulighed frem for en forhindring. Moderne arbejdspladser er præget af kompleksitet, konstante forandringer og uforudsigelighed. Det kan skabe konflikt. En konflikt opstår ofte, når der er uoverensstemmelse i forventning. Det kan være ift. forståelse af, hvordan opgaver bedst løses, og hvordan der bedst samarbejdes. Konflikter mellem ansatte kan med lethed resultere i manglende fokus på arbejdsopgaver og mistrivsel som kan ende med lange sygemeldinger og i yderste potens opsigelse og personligt nederlag. Grib derfor konflikten og skabe den forandring der skal til for at skabe en sund og velfungerende arbejdsplads for alle.

Deltagerne på kurset vil få værktøjer til at forstå og løse den pågældende konflikt. Værktøjerne vil fremadrettet kunne anvendes forbyggende, når nye udfordringer opstår.

Et forløb omkring konflikthåndtering kan med fordel kombineres med 1:1coaching- sessioner til de medarbejder eller ledere, som er særlig udsat ift. konflikten.

Et forløb er 3 sessioner á 2 timers varighed.
Samlet pris: 21.000 kr.

1:1 Coaching-session á 1 times varighed: 1400 kr.